Tanıma ve Denklik

ÖĞRENCİLER İÇİN

Tanıma ve Denklik hizmetleri, yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecelerindeki diplomaların, ülkemiz yükseköğretim sistemi içindeki karşılığını tespit etmek amacıyla, 1983 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yürütülmektedir.

Denklik işlemleri, Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme (Lizbon Sözleşmesi), 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

TANIMA: Yurt dışı yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesidir. Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca akademik diploma ve derece vermeye resmi olarak yetkilendirmiş olmasının yanında; şeffaf, ulaşılabilir ve süreklilik arz eden akreditasyon ve kalite güvencesi süreçlerinin bulunması gerekir.
DENKLİK: Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumu ve programından alınan ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesidir. Mezun olunan yükseköğretim programının akademik düzeyi, derecesi ve niteliği, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler açısından inceleme yapılır.

Diploma Denklik Belgesi: Mezun olunan yurtdışı yükseköğretim programına dair meslek icra etmek isteyenler ile Türkiye’de sağlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmak isteyenler kullanabilir.

Mezuniyet Tanıma Belgesi: Yükseköğretim programının mesleki kazanımlarına yönelik değerlendirme yapılmaksızın, sadece akademik derece değerlendirmesi yapılması sonucu, “yükseköğretim mezunu" olduğunu belgelemek isteyenler kullanabilir.

Diploma Denklik ve Mezuniyet Tanıma Belgeleri için aşağıdaki adreslerden ön başvuru yapılmalıdır:

Türk vatandaşları: https://www.turkiye.gov.tr/yok-denklik-basvurusu  

Yabancı uyruklular: http://denklikbasvuru.yok.gov.tr/denklik/yu-denklik-basvuru-form 

Kurum Tanıma Belgesi: Bir yurtdışı yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığına dair hazırlanan belgedir. E-devlet üzerinden de alınabilir: http://okultanima.yok.gov.tr   

Yükseköğretim Kurumları Tanıma Ofisi

Ülkelerin eğitim sistemleri, yükseköğretim kurumlarının akreditasyonu, ilgili kurumlardan alınan diploma ve dereceler ile akademik ya da mesleki yeterliliklerin tanınmasına dair araştırma ve raporlama yapan, uluslararası paydaşlardan gelen bilgi taleplerini yanıtlayan ofistir.

ENIC-NARIC Türkiye Ofisi

Lizbon Tanıma Konvansiyonu Komitesi tarafından 2004 yılında birleştirilen NARIC (National Academic Recognition Information Centers) ve ENIC (European Network of Information Centers) ağları, ENIC-NARIC ülke ofisleri adı altında akademik ve mesleki yeterliklerin tanınması, yükseköğretimde kalite güvencesi, Bologna süreci araçlarının kullanımı ve yaygınlaştırılması ile akademik hareketlilik gibi konularda bilgi alışverişi yapmakta ve uluslararası politikalar üretmektedirler. Türkiye ENIC-NARIC Ofisi, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde 2003 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir. Detay için tıklayınız: https://www.enic-naric.net/turkey.aspx  

Tanıma ve Denklik Hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiye https://denklik.yok.gov.tr/  adresinden ulaşılabilir.

T.C. VATANDAŞLARI
ÖN LİSANS VE LİSANS
BAŞVURULARIİNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. VATANDAŞLARI
YÜKSEK LİSANS
BAŞVURULARIDETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİ (KKTC)
BAŞVURULARIDETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YABANCI UYRUKLULAR
ÖN LİSANS VE LİSANS
BAŞVURULARIDETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YABANCI UYRUKLULAR
YÜKSEK LİSANS
BAŞVURULARIDETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÜLKERİNDE SAVAŞ,
İŞGAL VEYA İLHAK
KOŞULLARI
BULUNAN
KİŞİLERİN BAŞVURULARI


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK DENKLİK BANKA HESABI
Ziraat Bankası A.Ş.-ANKARA KAMU
KURUMSAL ŞUBESİTR4500 0100 1745 0538 6419 5057

                  Genel Dilekçe Örneği Tıklayınız                                             Yükseköğretim Kurumları Tanıma Dilekçe Örneği Tıklayınız